close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UMOWY DWUSTRONNE I WIELOSTRONNE

 •  

  Umowy pomiędzy Polską i Peru

   

  1.  Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej.

    2.  Data podpisania: 1977-11-04

    3.  Data wejścia w życie: 1979-08-08

    4.  Publikacja: 1979/26/151

    5.  Dokumenty: 

   

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000009236.pdf

   

   1.  Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Peru o współpracy w dziedzinie rybołówstwa morskiego.

    2.  Data podpisania: 1988-11-25

    3.  Data wejścia w życie: 1989-03-30

    4.  Publikacja:

   

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000008235.pdf

   

  Tytuł umowy: Porozumienie (w formie wymiany not) w sprawie zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych MSZ na okres 90 dni między RP a Republiką Peru.

    2.  Data podpisania: 1991-12-12

    3.  Data wejścia w życie: 1992-01-11

    4.  Publikacja:

   

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000007363.pdf

   

   1.  Tytuł umowy: Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Republiki Peru o wygaśnięciu Umowy miedzy MRiRW RP a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Peru w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, sporządzonej w Warszawie dnia 24 sierpnia 2000 r. w dniu poprzedzającym akcesję RP do UE.

    2.  Data podpisania: 2004-11-04

    3.  Data wejścia w życie: 2004-11-05

    4.  Publikacja:

   

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000015636.pdf

   1.  Tytuł umowy: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki.

    2.  Data podpisania: 2008-05-14

    3.  Data wejścia w życie: 2009-01-15

    4.  Publikacja: MP 2009/23/297

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000016281.pdf

   

  1.  Tytuł umowy: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności

    2.  Data podpisania: 2008-05-14

    3.  Data wejścia w życie: 2010-02-11

    4.  Publikacja: 2010/70/453

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000017446.pdf

   

   1.  Tytuł umowy: Umowa o przekazywaniu osób skazanych między RP a Peru

    2.  Data podpisania: 2014-05-27

    3.  Data wejścia w życie: dotychczas nie ratyfikowana

    4.  Publikacja:

  http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000021480.pdf

   

   1.  Tytuł umowy: Umowa o handlu między Unią Europejską, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony.

    2.  Data podpisania: 2012-06-21

    3.  Data wejścia w życie: 2013-03-01

    4.  Publikacja:

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/696FA43A83C3F33AC1257BD40047562E/$File/1642.pdf

   

   

  Umowy pomiędzy Polską i Ekwadorem

   

   

    1.  Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Rep. Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych

    2.  Data podpisania: 2007-10-03

    3.  Data wejścia w życie: 2007-11-24

    4.  Publikacja: 2008/6/72 MP

    5.  Dokumenty:
    http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000014302.pdf

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: