close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOM POLSKI - POLACY W PERU

 • Stowarzyszenie Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru "Dom Polski"

   

   

   

  Stowarzyszenie Rodzin Peruwiańsko - Polskich "Dom Polski" istnieje od 1983 roku. Utworzone zostało w celu zrzeszenia Polaków - emigrantów i rodzin peruwiańsko - polskich oraz krzewienia i podtrzymywania kultury, obyczajów i tradycji polskich. W przeciągu tych prawie 30 lat „Dom Polski” przeprowadził wiele ciekawych i różnorodnych działań dzięki pomocy i współpracy Ambasady Polskiej w Limie.

   

  Oprócz Ambasady organizacja wspierana jest także przez polskich księży, którzy użyczają swoich lokali w celu organizacji tradycyjnych świąt, jak np. Wielkanoc czy Boże Narodzenie dla Polonii. Do akcji organizowanych przez „Dom Polski” należą m.in. obchody Dnia Dziecka, Mikołajek, Andrzejek, świat narodowych. W ramach upamiętnienia twórczości Fryderyka Chopina i przybliżenia jej polonii, członkini „Domu Polskiego” pani Hilda Lawińska utworzyła Koło Miłośników Chopina. Koło to zyskało duży rozgłos w Limie dzięki koncertom na żywo i audycjom radiowym. Kolejna członkini „Domu Polskiego” pani Krystyna Ciapciak prowadziła od 1986 do 1992r. coniedzielny cykl audycji „Historia i Muzyka Polska” w stacji radiowej Stereo Lima 100.

   

  W założonym w roku 1992 przez panie Krystynę Ciapciak i Marię Kralewską „Kole Tańca Ludowego”, dzieci miały możliwość zapoznania się z polskimi tańcami tradycyjnymi oraz występowania dla szerokiej publiczności. Koło zakończyło swoją działalność w roku 1996 z powodu braku lokalu do prób.

  Organizowane są również konkursy, np. na „Polskie Jadło” i na „Malowanie Pisanek”.

   

  W przeciągu całego istnienia stowarzyszenia organizowane były z przerwami kursy języka polskiego prowadzone przez Teresę Studzińska, Krystynę Ciapciak i Gerarda Szkudlarskiego, jak również Teresę Matuśkiewicz de Rivas i Monikę Ferraro.

   

  Jeszcze przed stworzeniem Domu Polskiego Biblioteka została założona biblioteka polska w 1981 r. przez panie Józefę Dunin-Borkowską i Irenę Trawińską. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone darowiznami członków stowarzyszenia oraz polskich istytucji. W czasach kiedy internet jeszcze nie istniał, dla niektórych osób biblioteka ta była jedynym sposobem na utrzymanie języka i kontaktu z polską kulturą. Posiada zbiór ponad trzech tysięcy egzemplarzy. Biblioteka mieści się w lokalu Ambasady RP w Limie i jest dostępna w  godzinach pracy urzędu.

   

  „Gazetka Dom Polski”  to przykład entuzjazmu i poświecenia każdego kolejnego zarządu organizacji. Zaistniała ona przed ponad 20 laty jako „Biuletyn” i 6 lat temu przekształciła się jako „Gazetka Dom Polski”. Dostarczana jest wszystkim członkom stowarzyszenia i daje możliwość różnorodnych form wypowiedzi osobom zainteresowanym – każdy może uczestniczyć w tworzeniu „Gazetki”. Finansowana jest ze składek członkowskich. Od 2008 roku kopia  każdej edycji dostępna jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie dzięki staraniom wielokrotnego prezesa zarządu i współzałożyciela Domu Polskiego pana Jana Zakrzewskiego.

   

  Stowarzyszenie Dom Polski na dzień dzisiejszy ma zarejestrowanych 150 członków. Dotychczasowa działalność to dorobek naszego polonijnego bezinteresownego działania, która jest oparta na składkach i współpracy członków Polonii.

   

  Co dwa lata odbywają się walne wyboru, podczas których wybierany jest zarząd stowarzyszenia.

   

  Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru "Dom Polski" 2016-2018:

   

  Jan Zakrzewski - Prezes

  Virginia Kalinowski Olivera de Pinzás - Wiceprezes

  Teresa Matuśkiewicz de Rivas - Sekretarz Generalny

  Monika Przybylska - Sekretarz Akt

  Manuel Sánchez Marín - Skarbnik

  Teresa Studzińska de La Serna - Członek

  Aneta Dukszto - Członek

  Anna Bilik - Członek

  Paweł Canchaya Kralewski - Członek

  Henryk Konwa      - Członek

   

  Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Peru "Dom Polski" 2018-2020:

   

                                              Jarosław Krawczewski - Prezes

                                              Juan Carlos Lopez - Wiceprezes

                                               Paweł Canchaya Kralewski - Sekretarz Generalny

                                               Karolina Palian - Skarbnik

                                               Alheli Malaga Sabogal - Sekretarz

                                               Joanna Bossowska - Członek

                                               Olga Strychacka - Członek

   

   

  poczta elektroniczna:

  dompolski.peru@gmail.com

   

  portal facebook.com:

  https://pl-pl.facebook.com/dompolski.pe  

   

   


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: