close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA ARCHEOLOGIA W KRAJACH ANDYJSKICH

 •     

  Uroczysta inauguracja projektu w Maucallacta

  W wywiadzie dla prasy peruwianskiej, traktującym o ważnych w skali narodowej i międzynarodowej kwestiach, Ambasador RP w Limie, Przemysław Marzec poruszył m.in. ważny wątek projektu rozwojowego Maucallacta w regionie Arequipa, centrum archeologicznego objętego patronatem Ambasady RP.

  (...)

  (dziennikarz) W ramach nieprzerwanej aktywności społecznej w Peru, jest Pan zaangażowany między innymi w projekt rozwojowy Maucallacta w Pampacolca w prowincji Castilla (Arequipa). Na czym polega ta praca społeczna?

  (Przemysław Marzec) Przedsięwzięcie to stanowi dla mnie symbol, ponieważ w rzeczywistości jest jednym z pierwszych projektów, jakie Polska, będąc już członkiem Unii Europejskiej, zrealizowała w Peru. Jest to koncept bardzo interesujący i oryginalny. Położyliśmy nacisk na to znajdujące się przed Nevado Coropuna w Maucallacta archeologiczne miejsce, będące monumentem dziedzictwa inkaskiego i przedinkaskiego. Od 15 lat pracują tam polscy archeologowie z Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz archeologowie peruwiańscy, współpracujący z Uniwersytetem Katolickim Santa Maria w Arequipie. Ale w tym projekcie najważniejszy jest sposób, w jaki miejsce historyczne zmienia się w przedsięwzięcie społeczne.

  (dziennikarz) W jakim sensie?

  (Przemysław Marzec) Tworząc nowy szlak turystyczny, praktycznie nowatorski cel wycieczek rekreacyjnych, miejsce, które przedstawia jedno z największych odkryć archeologicznych ostatnich lat, umożliwiamy okolicznym mieszkańcom Pampacolca znalezienie zatrudnienia w charakterze przewodników i opiekunów. Dzięki temu archeologicznemu miejscu lokalna ludność może zwiększyć nie tylko swoje ekonomiczne zyski  - dzięki temu miejscu ludność coraz bardziej identyfikuje się z własną historią i dziedzictwem. Projekt ten łączy więc różne elementy: społeczny - jako narzędzie pracy, historyczny - jako sposób na zachowanie kulturalnego dziedzictwa kraju oraz element świadomości Peruwiańczyków, którzy coraz bardziej identyfikują się ze swoją kulturą i historią oraz coraz bardziej ją doceniają.(...)"

  Galeria

  1 - Maucallacta, przedstawienie rytuałów inkijskich

  2 - Maucallacta, malowniczy krajobraz, widok na pokryte lodowcem wulkany

  3 - Maciej Sobczyk, polski archeolog zaangażowany w projekt

  4 - Maucallacta, Ambasador Przemysław Marzec podczas uroczystości inauguracji projektu

  5 - Maucallacta, Ambasador Przemysław Marzec z mieszkańcami lokalnych wiosek

  6 - Demonstracja dawnych technik

  7 - Maucallacta, przedstawienie rytuałów inkijskich

  8 - Maucallacta, oficjalna inauguracja projektu archeologicznego, pod patronatem Ambasady RP w Limie.

    

    

    

    

  PAP, JG/04.09.2009 00:44

  Archeologia: dzięki Polakom inkaska wyrocznia w Peru otwarta

  Stanowisko archeologiczne Maucallacta (w języku keczua - "Stara Osada") czyli położone w południowej części Peru ważne inkaskie centrum ceremonialno-administracyjne jest już dostępne dla turystów. Uroczystej ceremonii otwarcia przewodniczył Ambasador RP w Peru Przemysław Marzec.

  Stanowisko w dystrykcie Pampacolca znajduje się na wysokości 3750 m n.p.m. "Jego otwarcie dla ruchu turystycznego, rozpoczyna nowa epokę w historii regionu" - uważa Maciej Sobczyk z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, kierujący projektem ze strony polskiej.

  Kompleks architektoniczny zajmuje przeszło 25 ha, z czego główna część znajduje się na niewielkim wzniesieniu poprzecinanym tarasami, zabudowanymi konstrukcjami kamiennymi przeważnie na planie prostokątnym. Znajdują się tu pozostałości przeszło 250 budynków, z czego duża część miała pierwotnie charakter monumentalny. Obiekty te, przystosowane do nieregularnego ukształtowania terenu oraz różnic wysokości, charakteryzują duże rozmiary, prostokątny plan i rozplanowanie przestrzenne w zespoły skupione wokół placów (zwane kanchas - "zagrody").

  "Pod względem jakości budowy, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem. Występują tu bowiem zarówno konstrukcje o cechach prowincjonalnej architektury inkaskiej, jak i pozostałości wysokiej klasy inkaskiej kamieniarki imperialnej" - wyjaśnia Sobczyk.

  Polacy rozpoczęli prace archeologiczne na stanowisku już w 1997 roku, w ramach projektu "Condesuyos", prowadzonego przez prof. dra hab. Mariusza S. Ziółkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Santa Maria w Arequipie. Od roku 2006 stanowisko zostało objęte specjalnym programem archeologiczno-konserwatorskim w ramach sub-projektu "Maucallacta", który od roku 2007 był w głównej mierze finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Polska Pomoc", przy pełnej współpracy z Ambasadą Polską w Limie.

  Podczas ceremonii otwarcia przedstawiciele władz dystryktu, prowincji i departamentu zapewnili, że prace na terenie stanowiska archeologicznego będą kontynuowane przy większym niż do tej pory wsparciu finansowym z ich strony. Dotychczas największe fundusze na prowadzenie prac badacze uzyskali ze strony polskiego MSZ, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Municipalidad Distrital de Pampacolca i Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW.

  "Podwaja to efekt środków pomocowych przeznaczonych na ten projekt przez polski rząd, bo poza przygotowaniem od strony technicznej tego pięknego miejsca do ruchu turystycznego udało się pobudzić do działań, pokazać nowe możliwości stojące przed mieszkańcami regionu" - zauważa Sobczyk.

  W najbliższych latach planowane są dalsze prace archeologiczne na terenie tego andyjskiego centrum kultowego, które pozwolą również na przygotowanie nowych ścieżek turystycznych. Kontynuowane będą również prace restauracyjne, którymi ze strony peruwiańskiej kieruje architekt, konserwator oraz archeolog Gonzalo Prezbitero Rodriguez.

  W uroczystości otwarcia stanowiska wzięli również udział przedstawiciele Uniwersytetu Santa Maria w Arequipie, dyrektor Regionalnego Oddziału Narodowego Instytutu Kultury (INC) w Arequipie Franc Grupp, przedstawiciele władz departamentu Arequipa, alcalde prowincji Castilla oraz alcalde dystryktu Pampacolca Vicente J. Carcamo Huamani. Poza przedstawicielami władz pojawili się licznie mieszkańcy Pampacolki i okolicznych miejscowości.

  Projekt rozwojowy w Maucallacta

  Przez kolejny rok trwają prace na terenie stanowiska Maucallacta w Arequipie, największego inkaskiego centrum ceremonialnego na obszarze Kuntisuyu, Czwartej Dzielnicy Państwa Inków. Projektem współkierują M. Sobczyk oraz peruwiański archeolog - konserwator Gonzalo Presbitero Rodriguez, dwukrotny stypendysta Rządu RP w zakresie specjalizacji konserwatorskiej. Celem projektu rozwojowego w Maucallacta jest udostępnienie dla ruchu turystycznego położonego na stokach wulkanu Coropuna stanowiska archeologicznego w ramach tworzenia nowych miejsc pracy w tym jednym z uboższych regionów Peru.

    

    

  Polskie badania nad instrumentami muzycznymi kultury Nasca

   instrumenty muzyczne instrumenty muzyczne

  Dr hab. Anna Gruszczyńska - Ziółkowska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowała Polskę podczas międzynarodowej konferencji nt. muzyki Nasca, zorganizowanej w połowie lipca w Muzeum Antonini w Nasca przez Ośrodek Badań Prekolumbijskich i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Włoski Ośrodek Prekolumbijskich Studiów i Badań Archeologicznych, instytucje współpracujące w badaniach nad tą kulturą od ponad dwudziestu lat. W konferencji uczestniczyli m.in. naukowcy z Peru, Boliwii i Chile. Polski naukowiec prowadzi od szeregu lat badania w tej dziedzinie Jest autorką m.in. książki „Rytuał dźwięku. Muzyka w kulturze Nasca". Następnie w Muzeum Narodowym Archeologii, Antropologii i Historii Peru w Limie odbył się wykład  nt. praktyki muzycznej w kulturze Nasca wygłoszony przez dr hab. A. Gruszczyńską - Ziółkowską.

  instrumenty muzyczne

  Kultura Nasca słynie na świecie przede wszystkim z wielkich rozmiarów geoglifów rozciągających się na pustyni w Peru. Ostatnio jednak coraz większe zainteresowanie międzynarodowych środowisk naukowych wzbudzają instrumenty muzyczne, zwłaszcza ceramiczne fletnie Pana, odkryte w trakcie wykopalisk. Stanowią one instrumenty sprzed dwóch tysięcy lat, które mimo uszkodzeń, zachowują swoje oryginalne właściwości i możliwe jest wydobywanie z nich dźwięków, co wśród tej klasy zabytków należy do rzadkości.

  instrumenty muzyczne instrumenty muzyczne

   


  Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia:

  http://www.maa.uw.edu.pl/espanol/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: