close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STANISŁAW MADEJEWSKI

 • Urodził się w miejscowości Grodowice, koło Starego Sambora, jako syn przemysłowca Ksawerego. Do szkoły średniej uczęszczał we Lwowie i Przemyślu w latach 1889-1888. Absolwent. Studia ukończył na Politechnice w Gratzu z tytułem inżyniera. Pracował, prawdopodobnie do 1905 roku, w cukrowni „Nieledew” w województwie lubelskim. Prawdopodobnie w 1905r. wyjechał do Peru, tam pracował w cukrowni w Trujillo.

              Organizator konsulatu honorowego, prawdopodobnie w 1921 r., początkowo z siedziba w Trujillo. Dnia 18 lutego 1922r. Naczelnik Państwa J.Piłsudski podpisał list akredytacyjny na konsula honorowego w Trujillo, Peru, z jurysdykcją na cały obszar Peru. Pozostawał na tym stanowisku prawdopodobnie do śmierci, w 1925r., choć brak jest potwierdzenia tej informacji. W 1924 r. pomagał mu w pracach konsularnych Witold Szyszło. Wdowa po nim z dwójką dzieci miała powrócić do Polski w 1925 lub 1926r.

              Archiwalia i publikacje urzędowe: Archiwum Akt Nowych [dalej AAN] – Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa sygn.73 s.133-135 [tu jako Madejski]; AAN – Ministerstwo Spraw Zagranicznych sygn.274 s.220; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 1923 nr 6 s.113; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 1925 nr.12 s.197; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Centrala i placówki w 1921 r. Warszawa [1921?] s.42.

  Literatura: Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimna­zyum im.Franciszka Józefa I we Lwowie. 1858 - 1908. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów 1909, s.289; Sprawozdanie dyrekcyi c.k. gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1882, Przemyśl 1882, s.49; Sprawozdanie dyrekcyi c.k. gimnazjum w Przemyslu za rok szkolny 1888, Przemyśl 1888 s.95;


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: