close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BADANIA NAUKOWE W INNYCH DZIEDZINACH

 • Wyprawa “Amazon Source”, mająca na celu potwierdzenie źródeł Amazonki, wyruszyła latem 1996 roku. Przewodniczył jej Jacek Pałkiewicz, reporter i podróżnik, a towarzyszyła mu międzynarodowa ekipa składająca się z wybitnych geografów i naukowców, m.in. z Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie, Departamentu Hydrologii Peruwiańskiej Marynarki Wojennej i Rosyjskiej Akademii Nauk.

   

  Od początku założeniem wyprawy było odnalezienie prawdziwego źródła Amazonki, jako, że w tym temacie istniało wiele polemik. Jedna z najpopularniejszych teorii mówiła, że początkowy odcinek Amazonki to rzeka Marañón, wypływająca z jeziora Lauricocha, później uznano, że najdłuższa rzeka Ameryki Południowej ma swoje źródła w Ukajali. Dokładne i nowatorskie badania grupy dowodzonej przez Pałkiewicza pozwoliły na postawienie tezy, że Amazonka ma swój początek w strumieniu Apacheta, którego wypływ występuje na stoku Nevado Quehuisha w kordylierze Chila (Calloma, region Arequipa) na wysokości 5170 m n.p.m. Teoria ta wywołała wielkie poruszenie w świecie nauki, ponieważ przeczyła innej, rozpowszechnionej w 1971 roku przez magazyn National Geographic opinii, przypisującej źródło Amazonki do rejonu Nevado Mismi. Dodatkowo, ujawnione informacje oznaczały, że Amazonka detronizuje Nil na miejscu najdłuższej rzeki świata : według najnowszych obliczeń, ma ona 7,040 km, podczas gdy Nil “jedynie” 6,857 km.

   

  Choć badania ujrzały światło dziennie tuż po sensacyjnym odkryciu w 1996 roku, nie od razu zostały zaakceptowane przez innych naukowców. Przede wszystkim, zupełnie zmieniały dotychczasowe ustalenia, ponadto udowodnienie tezy i jednoznaczne wykluczenie pomyłki zajmuje wiele czasu - odkrycia geograficzne potrzebują silnych dowodów, by mogły być uznane za oficjalne. Zgodnie z panującą zasadą, to towarzystwa geograficzne kraju, w którym dokonano odkrycia, ma prawo je zatwierdzić. Dopiero 12 lat później, w 2008 roku, Towarzystwo Geograficzne w Limie ostatecznie zatwierdziło wnioski, jakie wysnuła grupa badawcza Jacka Pałkiewicza. W swoim werdykcie, ta ciesząca się dużą renomą instytucja potwierdziła, że dowody hydrogeomorfologiczne, przedstawione przez członków “Amazon Source” są wiarygodne i uznała oficjalnie, że Amazonka ma swoje źródło w peruwiańskiej kordylierze Chila, na górze Quehuisha, skąd wypływa strumień Apacheta. Decyzja Towarzystwa Geograficznego w Limie dała koniec sporowi, jaki toczył się przez lata wśród geografów i badaczy, a już niedługo po jej ogłoszeniu, rozpoczęto proces zmiany treści podręczników szkolnych.

   

  Ponadto, inż. Zaniel Novoa z Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie ogłosił, że przygotowywany jest projekt stworzenia Parku Naturalnego, mającego na celu ochronę źródła przez zniszczeniem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: