close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • RYSZARD JAXA MAŁACHOWSKI

 • Ryszard Jaxa Małachowski urodził się 14 maja 1886 r. w Prochorowie – Gubernia Chersońska w południowej części Imperium Rosyjskiego (aktualnie Ukraina). Był synem Augusta Jaxa Małachowskiego narodowości polskiej i Malwiny Kulisics narodowości słowackiej. Jego matka zmarła, kiedy Ryszard miał 3 lata.

  W pierwszym etapie życia, Ryszard pobierał nauki w domu udzielane mu przez prywatnych nauczycieli. W 1900 roku postulował do Szkoły Morskiej w Odessie, lecz z powodu wady wzroku nie został przyjęty i kontynuował naukę w gimnazjum w Odessie do roku 1905.

  Po ukończeniu gimnazjum za namową ojca wyjechał do Paryża na studia inżynierskie gdzie mieszkał pod kuratelą swojego wuja Józefa Lipkowskiego zamieszkałego w Paryżu. Dostał się do szkoły przygotowawczej L’Ecole Duvignau de L’Anneau; potem do szkoły L’Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Po dwóch latach nauki postanowił studiować architekturę i został przyjęty do szkoły L’Ecole Speciale D’Architecture, a następnie do L’Ecole des Beaux Arts.

  Był wybijającym się studentem, otrzymał wiele wyróżnień i uzyskał dyplom architekta w 1910 roku. Pracował przez rok w Paryżu i otrzymawszy propozycję rządu peruwiańskiego podpisał kontrakt do podjęcia pracy w Peru na okres 2-ch lat. Jego kontrakt dotyczył zorganizowania Oddziału Architektów Budowlanych w Szkoły Inżynierów w Limie założonej przez Edwarda Habicha w 1876 roku, oraz realizację projektów rządowych.  

  Ryszard Jaxa Małachowski przybył do Limy 22 grudnia 1911 roku, kiedy panował wielki entuzjazm w związku z obchodami setnej rocznicy uzyskania niepodległości Peru.  Od 1912 roku rozpoczął owocną pracę, jako profesor katedry Architektów Budowlanych w byłej Szkole Inżynierów (obecnie Państwowy Uniwersytet Inżynierii) gdzie przez 33 lata wykształcił wiele pokoleń architektów.

  Architekt Małachowski początkowo odegrał ważną rolę również w przemyśle budowlanym, szkoląc rzemieślników budowlanych (murarzy, stolarzy, itp.), którzy z nim pracowali przy realizacji różnorodnych budowli przez niego prowadzonych.

  W roku 1914 zawarł związek małżeński z Maríą Benavides Diez Canseco, z którą miał pięcioro dzieci.

  Jego wkład w rozwój architektoniczny Peru był bardzo znaczący.  Spośród długiej listy projektów i budowli zaplanowanych i zrealizowanych przez architekta Małachowskiego, niektóre zostały uznane, jako dzieła historyczne jak Pałac Prezydenta (część tej pracy należy do francuskiego architekta Claude Sahut), Kongres (część tej pracy należy do francuskiego architekta Emilio Robert), fasada Pałacu Arcybiskupa, fasada Teatru Miejskiego, wnętrza Ratusza Limy i wiele innych.

  Ryszard (Jaxa) Małachowski zmarł 6 września 1972 roku w Limie.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: