close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EDWARD HABICH

 • Edward Habich - wybitny inżynier, założyciel Państwowej Politechniki Peruwiańskiej.

   

   

              Edward Habich urodził się 31 stycznia 1835 roku w Warszawie. Jego rodzicami byli Ludwik Habich oraz Matylda Mauersberg, pochodzący z miejscowości Onasbruck w Niemczech.

              Według opowieści rodzinnych, początek swojej drogi naukowej rozpoczął wydaleniem z Warszawskiego Gimnazjum Gubernialnego co miało być karą za spoliczkowanie dyrektora szkoły. Jednak już jako siedemnastolatek rozpoczął naukę w Akademii Artylerii w Sankt Petersburgu. Po walce w Wojnie Krymskiej,  Habich wycofał się ze służby wojskowej, rozpoczynając studia w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu (École Nationale des Ponts et Chauseés), uważanej wówczas za najlepszą uczelnię techniczną na świecie. Już jako inżynier powrócił do Polski aby wziąć udział w Powstaniu Styczniowym. Wraz z bratem Gustawem utworzył oddział, który został rozgromiony przez Rosjan. Po upadku powstania bracia Habich musieli emigrować do Paryża, gdzie Edward rozpoczął pracę wykładowcy w Wyższej Szkole Polskiej, której w krótkim czasie został dyrektorem. 

              Tymczasem rząd peruwiański, pod przewodnictwem prezydenta José Balta poszukiwał inżynierów, którym mógłby zlecić zadania związane z rozwojem infrastruktury kraju. Habich prowadził rozmowy na ten temat z Emilio Bonifazem, attaché handlowym Peru w Paryżu. W ich wyniku Habich podpisał trzyletnią umowę z Peru jako inżynier rządowy. Do jego obowiązków miało należeć wypełnienie zadań inżynieryjnych rządu, szczególnie tych związane z hydrauliką, a także ewentualne założenie Szkoły Inżynierów.

              Edward Habich dopłynął do Peru 9 grudnia 1869 r. a od stycznia 1870 r. podejmował się różnego rodzaju zadań i badań na zlecenie rządu. Wśród nich należy wymienić udział w naprawie linii kolejowej La Oroya oraz uczestnictwo w komisji redagującej regulamin Korpusu Inżynierów. Habich szczególnie podkreślał potrzebę założenia Szkoły Inżynierów, niezależnej zarówno od Wydziału Nauk Uniwersytetu Św. Marka, w jego mniemaniu zbyt teoretycznego, jak i od Szkoły Rzemiosła i Rękodzieła, która nie zapewniała zawodowego przygotowania na odpowiednim poziomie. W 1872 r. rząd peruwiański przedłużył mu stosowną umowę, w której prezydent Manuel Pardo zlecił mu podróż do Europy, w celu zaproszenia wykładowców do przyszłej uczelni. Habich namówił zgodnie z zaleceniem prezydenta najlepszą kadrę inżynierską  emigracji polskiej w Paryżu, wśród której możemy wymienić: Folkierskiego, Babińskiego, Klugera i Wakulskiego do przybycia do Peru. Razem z nimi założył i zorganizował Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Górniczą w Limie, która rozpoczęła swoją działalność w 1876 r., a która dziś znana jest jako Państwowa Politechnika Peruwiańska. Był jej pierwszym dyrektorem i pozostał nim aż do śmierci.

              Habich był współzałożycielem Towarzystwa Geograficznego w Limie i przewodniczącym Peruwiańskiego Stowarzyszenia Inżynierów. Był też promotorem pisma naukowego "Roczniki inżynierii i górnictwa Peru" oraz miesięcznika "Biuletyn Górnictwa, Przemysłu i Budownictwa" wydawanego do 1960 r. Reprezentował Peru na Wystawie Paryskiej w 1889 r. Poświęcił dużo starań na przekonanie rządu do promowania metrycznego systemu miar, świadom na ile to ujednolicenie może być pomocne w handlu międzynarodowym. Przyczynił się do rozwoju Peru poprzez liczne prace i studia inżynieryjne: zostawił po sobie ponad tysiąc raportów technicznych dotyczących prac irygacyjnych, oświetlenia, urbanizacji oraz kolei.

   

  Ożenił się z Peruwianką Virginią Brando, z którą mieli piątkę dzieci.

  Po śmierci, która nastąpiła 31 października 1909 roku w Limie, otrzymał tytuł obywatela honorowego Peru. Spoczywa na Cmentarzu Presbítero Matías Maestro w Limie.

   

  Bibliografia:

   

  KOCHANEK Kazimierz, Los polacos en el Perú, Lima 1979

   

  LÓPEZ SORIA José Ignacio, Eduardo J. de Habich, Lima 2009

   

  LÓPEZ SORIA José Ignacio, Habich, el fundador, Lima 1998

   

  LÓPEZ SORIA José Ignacio, Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, t.1, Lima 1999

   

  SABOGAL DUNIN-BORKOWSKI Isabel, Semblanza de Eduardo de Habich, 2008

  http://dompolskiperu.blogspot.com/2008/06/semblanza-de-eduardo-de-habich.html

   

  TOLA DE HABICH José, Mi abuelo, el fundador de la UNI. Homenaje a Eduardo de Habich.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: