close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Uprzejmie informujemy, że zatwierdzony został Plan Zamówień Publicznych Ambasady RP w Limie na 2016 rok.

    Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
    3 grudnia 2015