close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Obywatelom RP znajdującym się w trudnych sytuacjach może udzielić pomocy konsul RP. Podjęcie interwencji przez konsula możliwe jest po uzyskaniu przez niego dokładnych informacji o zaistniałym zdarzeniu. Należy pamiętać, że konsul wykonuje swoje funkcje jedynie w ramach prawnych określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania. Miejscowe władze nie mogą traktować obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

   

  Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta? W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski. W przypadku utraty pieniędzy konsul może:

   

  • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,

  Uwaga: udzielenie pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski możliwe jest jedynie w przypadkach skrajnych po udowodnieniu, że pomoc finansowa z innych źródeł jest absolutnie niemożliwa i po wykazaniu zdolności zwrotu tejże kwoty. Turysta jest bezwzględnie zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu całej przekazanej kwoty po powrocie.

   

  Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia.

   

  W przypadku zatrzymania lub aresztowania obywatel polski ma prawo prosić o kontakt z konsulem RP, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. W takiej sytuacji konsul może:

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
  • wystąpić do władz miejscowych o informacje nt. przyczyn zatrzymania, przewidywanego czasu trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwości zwolnienia,
  • dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi dokonać sam zatrzymany),
  • odwiedzać zatrzymanego w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.

  W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

   

  Jakich działań konsul nie może podjąć?

  • prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  • płacić rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich obywatela polskiego,
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • organizować zakwaterowania lub występować o zgodę na wykonywanie pracy u miejscowych władz dla obywatela polskiego.

  Akty prawne:

   

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 prawo konsularne

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przypomina, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

  Poradnik Polak za granicą

  Machu Picchu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: