close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 • Izabela Matusz

   

  Urodziła się w 1974 r. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Uzyskała dyplom na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Studiów Latynoamerykańskich.

  Izabela Matusz jest zawodowym dyplomatą. Ukończyła Akademię Dyplomatyczną MSZ. Jest również mianowanym urzędnikiem Służby Cywilnej. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęła w 2002 r.

  Po aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, Izabela Matusz rozpoczęła pracę w Departamencie Ameryki MSZ na stanowisku ds. Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). W latach 2005 – 2009 przebywała na placówce w Argentynie. W Ambasadzie odpowiadała za sprawy polityczne, promocji i prasy. W ostatnim roku swojej misji była kierownikiem placówki w randze charge d’affaires a.i. W gestii terytorialnej placówki w Buenos Aires znajdowały się także Paragwaj i Urugwaj.

  W latach 2009 - 2013 pracowała w Departamencie Ameryki na stanowisku ds. relacji UE z Ameryką Łacińską i Karaibami, gdzie koordynowała udział Polski w dialogu biregionalnym UE z regionem latynoamerykańskim, w tym w pracach grupy roboczej Rady UE ds. Ameryki Łacińskiej w Brukseli. Była także odpowiedzialna za współpracę z innymi organami Rady oraz grupami roboczymi zajmującymi się sprawami horyzontalnymi (m.in. narkotyki, migracja, sprawy handlowe).  Z ramienia MSZ koordynowała m.in. prace związane z Umową o handlu między UE a Kolumbią i Peru.

  Izabela Matusz zna biegle język angielski oraz hiszpański.

   

  Posta­no­wie­niami Pre­zy­denta RP z dnia 24 grudnia 2012 r., Izabela Matusz została mia­no­wana Ambasa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Republice Peru, Wielonarodowym Państwie Boliwia oraz w Republice Ekwadoru.

  Objęła stanowisko 24 stycznia 2013 roku.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: